Hlavní strana arrow Nájemní podmínky
Nájemní podmínky Tisk E-mail
Nájemní poplatky:

Zahrnují použití jachty za období dle smlouvy. Nezahrnují náklady vynaložené na naftu, kotvení mimo domácí přístav. Jachta má být předána funkční čistá s plným nádržemi (voda, palivo ) bez členů posádky a jejich zavazadel.

Předání:

Pronajímatel je povinen předat jachtu včas na smluveném místě a funkčním stavu.Jestliže není možné tyto podmínky splnit,zákazník má právo žádat peníze zpět za dny kdy nemohl jachtu užívat. Před předáním lodi pronajímatel i zákazník zkontrolují stav a inventář lodního vybavení. Stížnosti se musí učinit před začátkem plavby. Loď se vrací nejpozději v sobotu do 10. 00hod.Při zpoždění 3 hod. jednodenní poplatek nájmu .Při zpoždění větším než 3hod. zaplatí zákazník třídenní poplatek a další náklady. Zpoždění nelze ospravedlnit špatnými povětrnostními podmínkami , proto je lépe se vrátit do mateřského přístavu večer před předáním plavidla.

Kauce:

Se hradí v mateřském přístavu před zahájením nájmu v hotovosti,šekem, kreditní kartou vrací se po skončení nájmu pokud není použita na ztráty inventáře nebo škody na plavidle.Pojištění: Plavidlo je pojištěno proti poškození třetí stranou.Pojištění zahrnuje riziko srážky, zodpovědnost posádky poplatky za záchrannou loď. Jestliže dojde ke škodě během plavby Zákazník musí informovat pronajímatele, v opačném případě platí vše sám.Pojištění se také vztahuje na všechny škody způsobené počasím či jinými přírodními katastrofami,ale nehradí se škody které zákazník způsobil sám nebo úmyslně.

Ručení zákazníka:

Zákazník je povinen platit všechny poplatky za zanedbání z vlastní viny .Je zodpovědný za odvlečení plavidla autoritami cizího státu. V případě poškození nebo nehody je povinen sepsat událost a informovat přístavní úřady, policii, lékaře, např. při zmizení nebo poškození plavidla. Je povinen denně kontrolovat hladinu pohonných hmot v nádrži . V případě poškození z tohoto nedostatku hradí škody sám.

Zákazníkovy povinnosti:

Je povinen pečovat o jachtu, navigovat ji dle pravidel,nesmí ji pronajmout třetí osobě, užívat ji k nočnímu rybolovu, plavit se za bouřlivého počasí, zvláště v noci závodit s ní . Má povinnost psát lodní deník.

Zrušení objednané lodi

Jestliže zákazník si nemůže převzít objednanou loď,může sám najít náhradního zákazníka. Pokud se tak nestane pronajímatel vyžaduje:20%nájemního poplatky při objednané lodi ,50% při stornu po 1. květnu . Pokud storno vzniklo z velmi vážných důvodů např. úmrtí člena rodiny,těžký úraz,válka. Pronajímatel částku nevrátí ale nabídne jiný termín nájmu plavidla.

Oprávnění:

Jakékoliv spory pramenící z této smlouvy, budou řešeny smírně. Pokud je tímto způsobem řešit nelze,budou postoupeny soudu v bydlišti pronajímatele